top of page
Current Members

Thrust Leader

이현정박사님 증명서진_edited.jpg

Ho Kwang Choi  ( Choi Ho-gwang )

Pelajar Siswazah

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Dakwat Elektronik

Aplikasi Perisai EMI

Ahli Semasa

최호광 사진.jpg

Ho Kwang Choi  ( Choi Ho-gwang )

Pelajar Siswazah

Ph. D. Calon

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Dakwat Elektronik

Aplikasi Perisai EMI

%EC%86%A1%EC%98%81%EC%84%9D%20%EC%82%AC%

Song Seok Muda

Pelajar Siswazah

Calon MS

Topik Penyelidikan

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

김승연사진.jpg

Seungyeon Kim

Pelajar Siswazah

Calon MS

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Ankita Nikam_edited.jpg

nama

Graduate Student

Ph. D. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

Saba_edited.jpg

nama

Graduate Student

Ph. D. Candidate

Research Topic

Electrochemistry on  metallic nanosheet
Current collector for Li ion Battary

Students (MS Candidate)

Photo_edited_edited_edited.jpg

nama

Graduate Student

M.S. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

김대홍 학생_edited.jpg

nama

Pelajar Sarjana Muda

Pelajar Internship

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

Electronic Fiber

서민영학생_edited.jpg

nama

Graduate Student

M.S. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

박현서 사진.jpg

nama

Pelajar Sarjana Muda

Pelajar Internship

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

진주영사진 new_edited.jpg

Juyoung Jin

Pelajar Sarjana Muda

Pelajar Internship

Topik Penyelidikan

Sintesis helaian nano Semikonduktor dan Peranti

주현지.jpg

nama

Graduate Student

M.S. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

증명사진-염재원.jpg

nama

Graduate Student @KIST

M.S. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

pixelup_1683090442644_edited.jpg

nama

Graduate Student @KIST

M.S. Candidate

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

이효주 학생_edited_edited.jpg

nama

Graduate Student @KIST

M.S. Candidate

Research Topic

Li ion battary

Researcher / Internship Student

어피치_edited.jpg

nama

Researcher

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

우예림 인턴.jpg

nama

Internship Student

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

조연수인턴_edited_edited.jpg

nama

Internship Student

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

황희원 인턴_edited.jpg

nama

Internship Student

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

송혜수 인턴.jpg

nama

Internship Student

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

고명주인턴_edited.jpg

nama

Internship Student

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

NASA-WeNeedYou.JPG

nama

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

NASA-WeNeedYou.JPG

nama

Topik Penyelidikan

Sintesis lembaran nano logam

Gentian Elektronik

Transistor / Memori

ALUMNI

 Penyelidik 

Dr. Sunbin Hwang (2016-2018) kini Penyelidik di Institut Sains dan Teknologi Korea

Dr. Minji Kang (2017-2018) penyelidik Pasca-dokumen semasa di Institut Sains dan Teknologi Korea

Dr. Sukjae Jang (2016-2018) kini berada di SK Hynix 

Dr. Yunjung Cha (2018) kini di Samsung Electromechanics

Eun Hye Lee (201X-201Y) 

Jinwon Lee (201X-201Y) kini berada di Daeyou Holdings 

Pelajar Internship

Youngsu Choi (2019-2020) kini berada di Bahan Gunaan

Dr. Minji Kang (2020) kini di Institut Penyelidikan Teknologi Kimia Korea (KRICT)

Post-Doc.

Minyong Bang (2019-2021) kini berada di Hyundai Mobis

Injeong Choi (2021-2022) kini di SK Hynix

Dong Ju Lee  (2021) 

Pelajar Siswazah

Dr. Youngsung Ji (PhD, MSE, 2016) kini berada di Samsung Electronics 

An-Na Cha (MS, 20xx) kini Pelajar Siswazah (calon PhD) di Universiti Kebangsaan Chonnam

Sang-A Lee

Yujun Hyun (2016-2018) pada masa ini  di GIST

Seong Hun Cho (2020-2022) currently at Samsung Display

Pelajar Siswazah

Dr. Youngsung Ji (PhD, MSE, 2016) kini berada di Samsung Electronics 

An-Na Cha (MS, 20xx) kini Pelajar Siswazah (calon PhD) di Universiti Kebangsaan Chonnam

Sang-A Lee

Yujun Hyun (2016-2018) pada masa ini  di GIST

bottom of page